Om Oss

Ciroko Norge

Ciroko Norge ble etablert på det norske markedet i 2007 i Halden støttet av P.B. Ciroko Sp. z o.o. (www.ciroko.com.pl)  med personellsamt faglig og teknisk kompetanse. Ciroko Norge med hovedkontor i Polen, som har i de seneste 24 år arbeidet med investeringer og bearbeidet industrielle konstruksjoner. Videre har firmaet videreutviklet systemer for å levere ”nøkkelferdige” bolighus, kontorbygg, handlesentra og industribygg. Firmaet også kjøper, utvikler og selger eiendom,  leier ut byggeutstyr.

2

Vi har idag c.a. 140 ansatte, hvorav 27 er høyt kvalifiserte bygningsingeniører, teknikere og arkitekter med erfaring både fra Polen og andre land. Ved siden av virksomheten i Polen har firmaet også virksomhet i Tyskland hvor vi har realisert en rekke investeringsobjekter. Ciroko Norge er norsk avdeling som leverer entreprenørtjenester og forskjellige byggetjenester. Våre ansatte utfører arbeidet under veiledning av mestere i ulike yrker. Vi har inngått handelsavtaler med leverandører av materialer, som vi tilbyr sammen med våre tjenester til en svært gunstig pris. Vi har eget utstyr, anlegg og transport.

Våre eksperter er høyt kvalifisert innen sine fagområder og vårt selskap gjennomfører kvalitetskontroll i henhold til ISO 9001:2008. Vi har gode referanser for utførte arbeider. Ciroko Norge fikk allerede i april 2007 sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for sin virksomhet i Norge, noe som autoriserer oss for å planlegge, kontrollere og utføre byggevirksomhet i Norge og som gir firmaet en god plattform for å samarbeide med norske virksomheter. Dersom spesielle behov skulle oppstå kan Ciroko Norge gjennom hovedskapet P.B. Ciroko Sp. z o.o. i Polen tilby kvalifisert fagpersonell for oppføring og montering. Dette vil være fagpersonell som har norsk godkjenning for å arbeide på norske byggeplasser.

3-2
44

Ciroko Norge importerer byggevarer fra Polen og tilbyr PVC og tre vinduer som er godkjent i Norge, dører, vinyl gulvbelegg, aluminium og rustfritt stål rekkverk, isolasjon, fasadepuss system, kjøkken produsert av P.B. Ciroko Sp. z o.o. og masse andre forskjellige materialer som kunder ønsker. Ciroko Norge er interessert i å etablere samarbeide med flere aktører innen byggebransjen. Ciroko ser nå etter arkitekter, entreprenører og forhandlere av byggevarer.

Vi inviterer til samarbeide med Ciroko Norge! Formann Wojciech Ciuruś

pdf-download

Ciroko Prospekt