Salgsbetingelser

Salgsbetingelser Ciroko Norge

1.Bestilling.

 • Ordre og bestillinger vil tre i kraft med gjeldende leveringstid etter at ordrebekreftelser er signert og returnert Ciroko Norge, samt evt depositum/forskuddsinnbetaling er innbetalt vår driftskonto 6120.05.73470. Dette må gjøres i akseptabel tid for å kunne følge de avtalte leveringstidene. Forsinkelser kan innvirke leveringsdato Forsinkelser i returnering av kontrakt og innbetaling av depositum vil utgjøre fremflytting av leveringsuke. Vi ønsker også at alle ting som mål, farger og motiver er avklart ved bestilling. Ordrebekreftelsen må sjekkes nøye for evt feil. Eventuelle avvik eller endringer til ordrebekreftelsen må gis innen 7 dager. Etter denne frist er ordren/bestillingen bindene.

2.Frakt/transport og leveringsdato.

 •  Kunde- og forhandlere/samarbeidspartnere står ansvarlig for henting og/eller transportering og må selv lasting ned materialer fra lastebilav  varer om ikke annen avtale foreligger.
 • Leveringsdato står oppført på tilsendt ordrebekreftelse. Leveringsdato er utleveringsdato for avhenting eller forsendelse fra Ciroko Norge. Om varen skal transporteres med eksternt transportselskap, kan det ved større avstander, samt evt tillegg av helg og helligdager, gå opptil 7 dager utover denne dato før varene ankommer kundens leveringsadresse.

3. Reklamasjoner.

 • Ciroko Norge står ikke erstatningsansvarlig for fraktskader som er forvoldt under egen transport, utført av kunde eller dennes transportører.
 • Ved mottak av forsendelse er kunde forpliktet til å kontrollere alle kolli nøye, da eventuell skade kan ha oppstått under transport, (transportør er pliktig til å la kunde overse kollienes forpaktning/emballasje før videre avreise). Kundens reklamasjonsrettigheter for fraktskader er kun gjeldende da varen blir anmerket skadet på vedlagte fraktbrev. Fraktskader skal umiddelbart noteres den part av fraktbrev transportør beholder, samt informeres Ciroko Norge omgående eller senest innen 24 timer. Utover disse frister gjelder ikke Ciroko Norges fraktassuranse og kunde må selv melde fra til den aktuelle transportør om evt transportskader og erstatningskrav.

4. Returnering av varer.

 • All retur av varer må avtales med Ciroko Norge v/ daglig leder eller salgsansvarlig på forhånd. Lagerførte varer kan tilbakeleveres dersom disse er i samme stand som ved levering. Kunde må selv dekke fraktkostnadene ved tilbakelevering. Spesialproduserte varer som vinduer; aluminium rekkverk, elektrisk marmorovner på bestilling tas ikke i retur.

5. Betalingsbetingelser – forhandlere og samarbeidspartnere.

 • 10-31 dager kreditt etter motatt varer. Om faktura ikke betales innen forfallsfrist bortfaller rabatt på den aktuelle ordre med dennes faktura. Ciroko Norge forbeholder seg da i dette tilfelle av forfallsbrudd, retten til å kansellere den aktuelle rabatt og etterfakturere varen/e med fullverdi etter gjeldende veiledende prisliste fra fakturaens hovedforfallsdato.
 • Etter pantelovens § 3-14 til 3-22, forblir den fakturerte varen Ciroko Norge sin eiendom, inntil denne (med eventuelle påløpne renter, omkostninger og evt rabattetterkrav) er fullt betalt. Etter betalingsfrist beregnes 8,75 % p.a. renter, samt purregebyr kr 60,-. Ved forfall av første purring oversendes fakturaen til vårt inkassoselskap. Rentenota vil bli utsendt ved anledning.

6. Betalingsbetingelser – bedriftskunde.

 • 40 % forskuddsinnbetaling ved bestilling. Evt endringer av bestillingen må skriftlig oversendes Ciroko Norge innen 7 dager fra ordredato. Ved annullering/avbestilling tilfaller forskuddsbeløp Ciroko Norge. Kontant betaling eller fremvist bankkvittering ved levering eller evt henting direkte fra Ciroko fabrikk gjelder om ikke annet er avtalt. OBS: Visa og kredittkort håndteres ikke.
 • Der det innvilges firmakreditt (organisasjonsnummer må oppgis) gjelder 10-31 dager kreditt. Om faktura ikke betales innen forfallsfrist bortfaller rabatt på den aktuelle ordre med dennes faktura. Ciroko Norge forbeholder seg da i dette tilfelle av forfallsbrudd, retten til å kansellere den aktuelle rabatt og etterfakturere varen/e med fullverdi etter gjeldende veiledende prisliste fra fakturaens hovedforfallsdato.
 • Etter pantelovens § 3-14 til 3-22, forblir den fakturerte varen Ciroko Norge sin eiendom, inntil denne (med eventuelle påløpne renter, omkostninger og evt rabattetterkrav) er fullt betalt. Etter betalingsfrist beregnes 8,75 % p.a. renter, samt purregebyr kr 60,-. Ved forfall av første purring oversendes fakturaen til vårt inkassoselskap. Rentenota vil bli utsendt ved anledning.

7. Betalingsbetingelser – privat kunde.

 • 100 % forskuddsinnbetaling ved bestilling. Evt endringer av bestillingen må skriftlig oversendes Ciroko Norge innen 7 dager fra ordredato. Ved annullering/avbestilling tilfaller forskuddsbeløp Ciroko Norge. Kontant betaling eller fremvist bankkvittering ved levering eller evt henting direkte fra Ciroko fabrikk gjelder om ikke annet er avtalt. OBS: Visa og kredittkort håndteres ikke.
 • Der det innvilges privat kundekreditt gjelder 10-31 dager kreditt. Om faktura ikke betales innen forfallsfrist bortfaller rabatt på den aktuelle ordre med dennes faktura. Ciroko Norge forbeholder seg da i dette tilfelle av forfallsbrudd, retten til å kansellere den aktuelle rabatt og etterfakturere varen/e med fullverdi etter gjeldende veiledende prisliste fra fakturaens hovedforfallsdato.
 • Etter pantelovens § 3-14 til 3-22, forblir den fakturerte varen Ciroko Norge sin eiendom, inntil denne (med eventuelle påløpne renter, omkostninger og evt rabattetterkrav) er fullt betalt. Etter betalingsfrist beregnes 8,75 % p.a. renter, samt purregebyr kr 60,-. Ved forfall av første purring oversendes fakturaen til vårt inkassoselskap. Rentenota vil bli utsendt ved anledning.

8. Priser.

 • Det tas forbehold om pris- og produktendringer uten forvarsel, samt eventuelle trykkfeil i prislister, hjemmeside etc.
 • Eventuelle prisfeil på spesifiserte tilbud og ordre, skal rettes innen og senest ved sluttfaktura.

9. Endring i vilkårene.

 • Ciroko Norge forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.