Byggetjenester

Byggetjenester

Ciroko Norge er interessert i oppdrager i systemet av generell utføring, levering av bygninger som er klare for innflytting, inkludert boligbygninger, kontorbygninger, brukbygninger, butikkbygninger og diverse arbeider innen følgende fagområder:

  • Forretningsbygg
  • Diverse rehabliteringsoppdrag
  • Tømmerarbeid
  • Taktekkingsarbeid
  • Fasade- og etterisolerings arbeid
  • Mur og puss arbeid
  • Betong og armering arbeid
  • Blikkenslagerarbeid
  • Utskifting av vinduer og dører
  • Gulvarbeid

Våre ansatte utfører arbeidet under veiledning av mestere i ulike yrker.